ติดต่อเรา

วิรัช-กอบกุล ทันตแพทย์ สาขา 1, สาขา 2 (VK Dental Clinic)
เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.,เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

Address: สาขา 1 : 185/11 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
สาขา 2 : 189/24 ซ.บำเพ็ญประโยชน์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

Phone: สาขา 1 : เบอร์โทร 053-282592
สาขา 2 : เบอร์โทร 053-275103

Email: vkdentalclinic@hotmail.com