บริการทางทันตกรรม

ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน โดยการรักษาให้ฟันเรียงตัวดี มีการสบฟันที่ปกติ

 • จัดฟันแบบโลหะธรรมดา
 • จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน (Clear Braces)
 • การจัดฟันแบบถอดออกได้โดยไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอม
การรักษารากฟัน

การรักษารากฟันเป็นอีกสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน ซึ่งสาเหตุโดยทั่วไปเกิดเนื่องมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายรากฟัน จากฟันผุในช่องปากหรือเกิดจากการหัก ร้าว หรือผุ ลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน

การรักษาโรคปริทันต์

โรคปริทันต์หรือที่เรียกว่าโรคเหงือก ซึ่งโดยทั่วไปมักจะหมายถึงโรคเหงือกอักเสบและโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ

 • การเกลารากฟัน และขูดหินปูน
 • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
 • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อปรับความยาวของฟัน
 • การศัลยกรรมเพิ่มเหงือก(แก้ปัญหาเหงือกร่น)
 • การปลูกถ่ายกระดูก
ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำ การตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา ก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

 • การผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด
 • การถอนฟัน
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า

ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและสมดุลขอลใบหน้า เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สร้างรอยยิ้มให้เกิดความมั่นใจ ด้วยบริการทางทันตกรรมต่างๆ อาทิเช่น การฟอกสีฟัน การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

 • การฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)
 • การครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • Inlays และ Onlays
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
ทันตกรรมแบบทั่วไป

 • การตรวจวินิฉัย การถ่ายเอกซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อมการวางแผนการรักษา
 • การขัดฟัน
 • ขูดหินปูน
 • การอุดฟัน

รีวิวจากคนไข้