เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
  ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษารากฟัน
การรักษาโรคปริทันต์
ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า
ทันตกรรมแบบทั่วไป
ทันตแพทย์ประจำคลินิก
อัตราค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
สาระน่ารู้
จากใจคนไข้ถึงคลินิกวิรัช-กอบกุล
แผนที่
ติดต่อเรา
   

 

 

 

 

Home > บริการของเรา > ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า
   ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า

      ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและสมดุลขอลใบหน้า เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สร้างรอยยิ้มให้เกิดความมั่นใจ ด้วยบริการทางทันตกรรมต่างๆ อาทิเช่น การฟอกสีฟัน การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ได้แก่ เซรามิก หรือเรซิน การทำครอบฟัน ด้วยครอบชนิดเซรามิก การทำเคลือบฟันเซรามิกหรือที่เรียกว่าเซรามิก วีเนียร์ เพื่อปิดช่องห่างบริเวณฟันหน้า หรือ เปลี่ยนสีหน้าฟันที่คล้ำ ให้มีสีขาวดูเป็นธรรมชาติ เป็นต้น

ารฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)

      การฟอกสีฟันด้วยสาร Carbamide peroxide (เข้มข้น 35-37%) และกระตุ้นด้วยแสง Cool light สามารถช่วยแก้ปัญหาสีฟันที่หม่นหมองให้ขาวขึ้น ด้วยแสง Cool Light ซึ่งมีการกระจายแสงที่สม่ำเสมอทำให้ได้ผลการฟอกสีฟันที่ดี ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเสียวฟันในระหว่างและหลังการฟอกสีฟันได้อีกด้วย หลังจากนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกสีฟัน คนไข้ควรจะใช้ถาดฟอกสีฟันประจำตัวร่วมกับสารฟอกสีฟัน Carbamide peroxide ที่มีความเข้มข้นต่ำลง เพื่อความขาวที่คงสภาพของฟัน
 

 

การครอบฟัน

      การครอบฟัน ประกอบด้วยครอบฟันที่ครอบยึดบนฟันเพื่อความมั่นคง และมีครอบฟันตัวลอย (pontic) เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลางเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป

สะพานฟัน

      สะพานฟัน สะพานฟันประกอบด้วยครอบฟันที่ครอบยึดบนฟันซี่ข้างเคียงเพื่อความมั่นคง และมีครอบฟันตัวลอย (pontic) เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลางเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป
 

 

Inlays และ Onlays

      Inlays และ Onlays เป็นการใช้ชิ้นเซรามิกในการอุดฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่เกินกว่าที่ทำการอุดตามธรรมดา แต่ขนาดที่ผุไม่ใหญ่เกินไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยการครอบฟัน
 


การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

      การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน ในปัจจุบันการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่าที่ใช้อมัลกัมที่มีสีเทาเงิน ด้วยการใช้วัสดุเรซินสีเหมือนฟันนั้น ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีสีทีสวยงามเหมือนฟันตามธรรมชาติ ช่วยบูรณะฟันให้มีความสวยงามดังเดิมโดยไม่สามารถสังเกตุเห็นการอุดฟันได้


 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ทันตแพทย์ประจำคลินิก อัตราค่าบริการ คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้   แผนที่ ติดต่อเรา