เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
  ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษารากฟัน
การรักษาโรคปริทันต์
ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า
ทันตกรรมแบบทั่วไป
ทันตแพทย์ประจำคลินิก
อัตราค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
สาระน่ารู้
จากใจคนไข้ถึงคลินิกวิรัช-กอบกุล
แผนที่
ติดต่อเรา
   

 

 

 

 

Home > บริการของเรา > การรักษาโรคปริทันต์
   การรักษาโรคปริทันต์

      โรคปริทันต์หรือที่เรียกว่าโรคเหงือก ซึ่งโดยทั่วไปมักจะหมายถึงโรคเหงือกอักเสบและโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ

วิธีการรักษาประกอบด้วย :

การเกลารากฟัน และขูดหินปูน
การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
การศัลยกรรมเพิ่มเหงือก เพื่อแก้ปัญหาเหงือกร่น
การศัลยกรรมเหงือกเพื่อปรับความยาวของฟัน


การเกลารากฟัน และขูดหินปูน
      การเกลารากฟันและขูดหินปูน เป็นวิธีการเบื้องต้นในรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ
 

การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
      การผ่าตัดเพื่อตกแต่งเหงือกที่คลุมตัวฟัน โดยทั่วไปมักทำเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่รอยยิ้ม

การศัลยกรรมเหงือกเพื่อปรับความยาวของฟัน
      การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน โดยปกติจะทำกับฟันหน้า เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับฟันที่เข้ารับการทำครอบฟันหรือเคลือบผิวฟันเพื่อความสวยงาม

การศัลยกรรมเพิ่มเหงือก(แก้ปัญหาเหงือกร่น)
      การปลูกถ่ายเหงือกเป็นวิธีการแก้ปัญหาเหงือกร่น โดยวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณและความหนาของเหงือกในบริเวณที่เกิดการเหงือกร่น
 
การปลูกถ่ายกระดูก
      การปลูกถ่ายกระดูกเป็นวิธีการแก้ปัญหาการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ เช่น ในกรณีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม หรือ ปัญหาการมีรูปหน้าที่ผิดปกติ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ทันตแพทย์ประจำคลินิก อัตราค่าบริการ คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้   แผนที่ ติดต่อเรา