เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
  ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษารากฟัน
การรักษาโรคปริทันต์
ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า
ทันตกรรมแบบทั่วไป
ทันตแพทย์ประจำคลินิก
อัตราค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
สาระน่ารู้
จากใจคนไข้ถึงคลินิกวิรัช-กอบกุล
แผนที่
ติดต่อเรา
   

 

 

 

 

Home > บริการของเรา > ทันตกรรมประดิษฐ์
   ทันตกรรมประดิษฐ์

      ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูฟันตามธรรมชาติ และ/หรือ โดยการแทนที่ฟัน และส่วนที่ติดกับช่องปากที่หายไป เช่น สันเหงือก โดยใช้อุปกรณ์ทดแทนเทียมที่สร้างขึ้น อันได้แก่

ครอบฟัน

      ครอบฟันมีลักษณะรูปร่างเหมือนฟันตามธรรมชาติ ใช้ครอบบนฟันจริง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง และปรับปรุงรูปร่าง รวมทั้งสีให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ

 

 

สะพานฟัน

      การทำสะพานฟันเป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป

ฟันปลอม

      ฟันปลอม เป็นการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยจะสามารถถอดเข้า-ออกช่องปากได้ โดยทั่วไปฐานฟันปลอมสามารถทำได้ด้วยพลาสติก และโลหะ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ
 

ฟันปลอมทั้งปาก

ฟันปลอมฐานโลหะ

ฟันปลอมฐานพลาสติก

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ทันตแพทย์ประจำคลินิก อัตราค่าบริการ คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้   แผนที่ ติดต่อเรา