เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
  ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษารากฟัน
การรักษาโรคปริทันต์
ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า
ทันตกรรมแบบทั่วไป
ทันตแพทย์ประจำคลินิก
อัตราค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
สาระน่ารู้
จากใจคนไข้ถึงคลินิกวิรัช-กอบกุล
แผนที่
ติดต่อเรา
   

 

Home > บริการของเรา > ทันตกรรมจัดฟัน
   ทันตกรรมจัดฟัน

      การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน โดยการรักษาให้ฟันเรียงตัวดี มีการสบฟันที่ปกติ เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและการบดเคี้ยว รวมถึงความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ดังนั้นการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดฟันให้มีระบบบดเคี้ยวที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความสวยงามของฟันและใบหน้าภายหลังการรักษา ซึ่งมีวิธีการจัดฟันแบบต่างๆ ดังนี้

จัดฟันแบบโลหะธรรมดา
     
      เป็นวิธีการจัดฟันที่นิยมใช้มานาน โดยการติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ ไว้ที่ผิวฟันด้านหน้า แล้วใส่ลวดผ่านเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อทำการเคลื่อนฟันและเรียงฟันให้สวยงาม วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสีมากมายที่มีให้เลือกตามความพอใจของผู้ติดเครื่องมือจัดฟัน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาดของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึกสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 
 

จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน (Clear Braces)

จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
 
      เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือแบบใสไว้ที่ผิวฟันด้านหน้า และมักใช้ยางสีใสรัดเข้ากับเครื่องมือ เพื่อทำการเคลื่อนและเรียงฟันให้สวยงาม วัสดุที่ใช้ในการจัดฟันได้รับการพัฒนามากขึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจ โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการจัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้วัสดุในการจัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยลง การจัดฟันชนิดนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่อยากให้คนสังเกตเห็นชัดเจน

การจัดฟันแบบถอดออกได้โดยไม่เห็นเครื่องมือ invisalign

การจัดฟันแบบถอดออกได้โดยไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)
 
      เป็นการจัดฟันแบบใส ถอดออกได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใดๆ บนฟัน เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการให้มีเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นอยู่ในช่องปาก ทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่พร้อมที่จะใส่เครื่องมือจัดฟันแบบปกติหรือต้องการเครื่องมือที่พิเศษออกไป
 
เครื่องมือคงสภาพฟันแบบใส (Clear Retainer) และเครื่องมือจัดฟันแบบถอด (Clear Aligner)
 
เครื่องมือคงสภาพฟัน ( retainer)
 
      เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ จะใส่เครื่องมือภายหลังการจัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาซ้อนเกดังเดิม

      เครื่องมือแบบถอดออกได้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปกติเล็กน้อยได้ในบางกรณี
ระยะเวลาสำหรับการจัดฟัน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นอายุ ปัญหาและการดูแลรักษาของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปการรักษาด้วยการจัดฟัน ด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น จะใช้เวลาตั้งแต่ 24 – 30 เดือน
 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ทันตแพทย์ประจำคลินิก อัตราค่าบริการ คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้   แผนที่ ติดต่อเรา