เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
  ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษารากฟัน
การรักษาโรคปริทันต์
ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า
ทันตกรรมแบบทั่วไป
ทันตแพทย์ประจำคลินิก
อัตราค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
สาระน่ารู้
จากใจคนไข้ถึงคลินิกวิรัช-กอบกุล
แผนที่
ติดต่อเรา
   

 

Home > อัตราค่าบริการ
จัดฟันแบบติดแน่น: โลหะธรรมดา 45,000 -50,000 บาท
กรณีมีเครื่องมือพิเศษ(ชุดละ) 3,000 - 5,000 บาท
เริ่มพิมพ์ปาก เอกซเรย์ ถ่ายรูปฟัน 2,000 บาท
เริ่มใส่เครื่องมือจัดฟัน 6,000 บาท
ครั้งที่ 2 6,000 บาท หลังจากนั้นเริ่มเก็บเดือนละ 1,500 บาท (จนครบจำนวน)
ส่วนค่าใช้บริการอื่น ๆ เช่น อุดฟัน - ถอนฟัน - ขูดหินปูน ไม่รวมกับค่าบริการจัดฟันค่ะ
จัดฟันแบบถอดได้ 2,500 (ต่อชิ้น) ค่ารักษาเดือน ละ 500 บาท
จัดฟันแบบดาม่อน 60,000 - 65,000 บาท
เริ่มพิมพ์ปาก เอกซเรย์ ถ่ายรูปฟัน จ่าย 2,000 บาท
ใส่เครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 1 จ่ายอีก 13,000 บาท
ใส่เครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 2 จ่ายอีก 13,000 บาท
ติดเครื่องมือครั้งต่อๆ ไป ครั้งละ 2,500 บาท (จนครบจำนวน)
จัดฟันแบบ ดาม่อนเคลียร์ 75,000 บาท
เริ่มพิมพ์ปาก เอกซเรย์ ถ่ายรูปฟัน   2,000 บาท
ใส่เครื่องมือ ครั้งที่ 1 15,000 บาท
ใส่เครื่องมือ ครั้งที่ 2 15,000 บาท
ครั้งต่อๆไป               3,000 บาท จนครบตามจำนวน
ส่วนค่าใช้บริการอื่น ๆ เช่น อุดฟัน - ถอนฟัน - ขูดหินปูน ไม่รวมกับค่าบริการจัดฟันค่ะ
เอกซเรย์
เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก 150 บาท
เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ 500 บาท
รักษาโรคเหงือก
ขูดหินปูนและขัดฟัน 700-1,000 บาท
เกลารากฟัน 800-1,000 บาท
ผ่าตัดเหงือก (ขึ้นกับตำแหน่งและขนาด) 1,500-5,000 บาท
รักษารากฟัน
รักษารากฟัน (ฟันหน้า) 5,000 บาท
รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) 6,000-7,000 บาท
รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่) 8,500-10,000 บาท
ถอนฟัน และผ่าตัด  )
ถอนฟันน้ำนม 400 - 600 บาท
ถอนฟันแท 600 - 1,500 บาท
ผ่าฟันคุด หรือถอนฟันยากโดยการผ่าตัด 2,000 - 5,000 บาท
ทันตกรรมบูรณะ และฟันปลอม 
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม 500 - 600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต 700 - 1,000 บาท
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน 1,500 - 3 ,000 บาท
วีเนียร์ แบบคอมโพสิท 3,000 - 4,000 บาท
วีเนียร์ แบบPocelain 12,000 - 15,000 บาท
ครอบฟัน/สะพานฟัน (เซรามิคล้วน) 10,000 - 15,000 บาท
ครอบฟัน/สะพานฟัน (ไม่มีส่วนผสมของทอง) 7,000 - 8,000 บาท
ครอบฟัน/สะพานฟัน (ทองผสม 50%) 12,000 - 15,000 บาท
ครอบฟัน/สะพานฟัน (ทองผสม 80%) 15,000 - 18,000 บาท
ฝั่งเดือยทองผสม 3,000 - 4,000 บาท
ฟอกสีฟันด้วยระบบซูม 9,000 บาท
ฟอกสีฟันด้วยตัวเอง 4,000 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน 500 บาท
ฟันปลอมแบบถอดได้ (ฐานพลาสติก)

ซี่แรกพร้อมฐาน 1,500 บาท
ซี่ต่อไป 600 บาท

ฟันปลอมแบบถอดได้ (ฐานโลหะ) ซี่แรกพร้อมฐาน 6,000 บาท
ซี่ต่อไป 800 บาท
ฟันปลอมแบบถอดได้ (ทั้งปาก) 15,000 - 20,000 บาท
รากเทียมรวมครอบฟัน 55,000 ++ บาท
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ขูดหินปูนสำหรับเด็ก 500 บาท
ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก 500 บาท
เคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็ก 500 บาท
ถอนฟัน(ฟันน้ำนม) 400 - 600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม (ฟันน้ำนม) 350 - 450 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต (ฟันน้ำนม)   450 - 550 บาท
อุดฟันแบบอุดและเคลือบหลุมร่องฟัน 600 - 700 บาท
ครอบฟันแบบสแตนเลส 2,000 บาท
เครื่องมืออื่นๆ 2,000++ บาท
รักษารากฟันเด็ก 1,500 บาท

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ทันตแพทย์ประจำคลินิก อัตราค่าบริการ คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้   แผนที่ ติดต่อเรา