เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
  ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษารากฟัน
การรักษาโรคปริทันต์
ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า
ทันตกรรมแบบทั่วไป
ทันตแพทย์ประจำคลินิก
อัตราค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
สาระน่ารู้
จากใจคนไข้ถึงคลินิกวิรัช-กอบกุล
แผนที่
ติดต่อเรา
   

 

Home > สาระน่ารู้
 
  สาระน่ารู้

ในการจัดฟัน ทำไมต้องมีการถอนฟัน

ยิ้มเห็นเหงือกมาก ทำอย่างไร

ฟันซี่หน้าไม่ดี ไม่สวย จะถอนออกได้ไหม จะเป็นอันตรายไหม และระยะเวลาการจัดจะนานกว่าปกติไหม

การตะไบฟันในการจัดฟันคืออะไร

ฟันล้มเพราะถอนฟันไปนานแล้วจะจัดฟันได้ไหม

ฟันที่รักษารากและครอบฟันแล้วสามารถจัดฟันได้หรือไม่

ลวดจัดฟันทำมาจากโลหะอะไร

สีสันบนลวดจัดฟันคืออะไร

หนังยางดึงฟันใช้ทำอะไร

ลวดทิ่มแก้มหรือเหงือกทำอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ทันตแพทย์ประจำคลินิก อัตราค่าบริการ คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้   แผนที่ ติดต่อเรา