[THAI WEBSITE]   [ENGLISH WEBSITE]

วิรัช-กอบกุล ทันตแพทย์ สาขา 1, สาขา 2 (VK Dental Clinic)

สาขา 1 : 185/11 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทร 053-282592 FAX 053-276170
สาขา 2 : 189/24 ซ.บำเพ็ญประโยชน์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทร 053-053-275103 FAX 053-272000
 

copyright © 2009 vkdentalclinic.com all right reserved.

ถ้าเห็นหน้านี้ไม่สมบูรณ์ กรุณา Download Flash Player ก่อนเข้าสู่เว็บไซต์