เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
  ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษารากฟัน
การรักษาโรคปริทันต์
ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า
ทันตกรรมแบบทั่วไป
ทันตแพทย์ประจำคลินิก
อัตราค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
สาระน่ารู้
จากใจคนไข้ถึงคลินิกวิรัช-กอบกุล
แผนที่
ติดต่อเรา
   

 

Home > ติดต่อเรา

วิรัช-กอบกุล ทันตแพทย์ สาขา 1, สาขา 2 (VK Dental Clinic)

เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น.,เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
 

สาขา 1 : 185/11 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
    โทร 053-282592 FAX 053-276170
สาขา 2 : 189/24 ซ.บำเพ็ญประโยชน์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
    โทร 053-275103 FAX 053-272000
Email : vkdentalclinic@hotmail.com

 

ติดต่อ/แนะนำ/ติชม

E-mail 
Subject 
Details 
 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ทันตแพทย์ประจำคลินิก อัตราค่าบริการ คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้   แผนที่ ติดต่อเรา